2392115191 6972196164 Σχολείων 23 & Αγίου Γεωργίου ref-technogenetiki@outlook.com
hero image

Νομοθεσία

Νομοθεσία

Σύμφωνα με την οδηγία ΕΚ 517/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται από 01/01/2020 η χρίση των ψυκτικών μέσων που έχουν υψηλό δείκτη υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) να εγκαθίστανται σε νέες εγκαταστάσεις.

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταγραφή και δήλωση των ψυγείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το ods.fgases.ypen.gr/services

Πίσω