2392115191 6972196164 Σχολείων 23 & Αγίου Γεωργίου ref-technogenetiki@outlook.com

Σχολείων 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 57019

Τηλέφωνο: 2392115191,6972196164

E-mail: ref-technogenetiki@outlook.com

Υπεύθυνος: ΨΩΜΑΣ ΒΛΑΣΗΣ

Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 39097

Ιστοσελίδα: http://www.ref-technogenetiki.gr