2392115191 6972196164 Σχολείων 23 & Αγίου Γεωργίου ref-technogenetiki@outlook.com